Samenvatting Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 10 Effectieve websites ontwerpen

10.1 Effectiviteit van een website

Een effectieve website levert een positieve bijdrage aan de doelstellingen van een organisatie. Een website staat niet op zich, maar vervult een specifieke rol in het marketing- en het productie- en serviceproces van een organisatie.

Het bezoek aan de website moet leiden tot een positieve klantbeleving. Dit is iets heel persoonlijks: de ene klant ervaart een contact met een organisatie heel anders dan een andere persoon.

Customer experience management betekent systematisch de ervaring van de klant beïnvloeden.
Doel: komen tot een ‘triple bottom life’: een drievoudige winst.
De processen zo inrichten dat de ervaring voor de klant zo positief mogelijk wordt (1), dat de medewerkers van de organisatie er blij mee zijn (2) en dat de organisatie meer winst maakt doordat processen goedkoper en efficiënter verlopen (3).

10.2 kwaliteit in de ogen van de bezoeker
Wanneer een website hoge conversieratio’s realiseert en de merkdoelstellingen van een organisatie ondersteunt, is er sprake van effectiviteit.

kwaliteit website

10.3 Kennis van bezoekgedrag

Interne afdelingen, directies en marketeers blijven vaak continu input leveren aan nog meer boodschappen, nog meer navigatieknoppen.

Inzicht krijgen in het gedrag van de bezoekers van een website kun je via:
1 Eyetracking en mousetracking
Eyetracking brengt via speciale technieken in beeld wat iemand ziet, in welke volgorde en hoe lang iemand ergens naar kijkt. Hierdoor wordt duidelijk wat de bezoeker aanzet tot lezen (versterkers) en wat bezoekers mensen juist laat stoppen met lezen (filters).

Heatmap: maakt zichtbaar welke delen van een scherm wel en welke juist niet gezien zijn.

Mousetracking geeft een oppervlakkiger inzicht in de sterke en zwakke plekken van een webpagina.

2 Webanalytics
Voor structureel opsporen van onderdelen van webpagina’s die beter kunnen presenteren.

3 Gebruikerstest
Bieden nuttige direct bruikbare informatie

4 Optimalisatieteam
Bétaversie van een website, die door een beperkte groep bezoekers wordt gebruikt.

10.4 Beïnvloeden van kijk-, lees- en klikgedrag

Onderzoek naar kijk-, lees- en klikgedrag maakt duidelijk dat de consument steeds meer scannend kijkt en dus niet echt leest wat er staat. Voordat een mens iets leest, bekijkt hij eerst het geheel.

Linker- en rechterhersenhelft
Linker: vorm, beeld en opmaak
Rechts: tekst en inhoud

(Woord)beelden en kijkvolgorde
We herkennen de meeste woordbeelden als we ze zien zoals we deze het meest waargenomen hebben en dat is zwart op wit.

Opvallende plekken om deze woorden neer te zetten:
• Kopjes
• Bovenste woorden van een stukje tekst
• Eerste woorden van een regel
• Woorden die opvallend gemaakt zijn (kleur of vet)

Inzicht in de kijkvolgorde
Eerst beelden, kopzinnen, tekst.
Warme kleuren (rood oranje), koude kleuren (blauw groen
Afbeeldingen met mensen, voorwerpen
! Bewegende beelden scoren erg goed

Kijkvolgorde naar onderwerp
Onderwerpen die motiveren om te gaan lezen, waar de meeste aandacht naar uitgaat zijn de basis motivatoren.

De drie basismotivatoren:
1 Hebzucht
* Meer resultaten bieden
* Besparingen of korting geven
* Iets gratis geven
* Kans bieden om iets te winnen

2 Angst
Mensen zijn erg bezig met de vraag hoe zij door anderen gezien worden. Een website met aandacht voor de basismotivatoren van bezoekers mag rekenen op meer aandacht, een hogere waardering.

10.5 Kwaliteitseisen aan een website
Contentmanagementsysteem (CMS): Systeem dat het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren.

CMS bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:
• Beveiligde administratiemodule, waar gegevens kunnen worden ingevoerd, verwijderd of aangepast
• Database waarin alle gegevens opgeslagen zijn
• Presentatiemodule waarin de bezoekers de gegevens kunnen bekijken

Afhankelijk van de mensen van een organisatie wordt een CMS gekozen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar:
1 Duurzaamheid
2 Leverancier
3 Zoekmachinevriendelijkheid
4 Werking in de browsers
5 Eenvoud waarmee de content via social media is te delen
6 Interne zoekfunctie
7 Mogelijkheden
8 Flexibiliteit
9 Gebruiksgemak
10 Veiligheid

10.6 Klantgegevens en personalisatie

Bij pullcommunicatie is er meestal sprake van een zoekvraag. De meeste webbezoekers komen via zoekmachines binnen.

Bij behavioural targeting wordt gebruikgemaakt van individueel surf- en zoekgedrag tijdens eerdere bezoeken. Bij klanten die inloggen is het presenteren van content op basis van behavioural targeting veel gemakkelijker, als blijft ook voor bezoek van vaste klanten de zoekvraag leidend.

10.7 Contentmanagement

Elke afdeling heeft wel wensen. Mix van compromissen en een website die zoveel content bevat dat de consument die voor iets heel kwam, de essentie niet begrijpt en de website verlaat.

Bij contentmanagement zijn de volgende punten van belang:
1 Homepage moet betrouwbaar ogen
2 Flash-animaties moeten doorbracht worden gebruikt
3 Goede taglines is uitleg overbodig
4 Achtergrondinformatie hoort op de achtergrond
5 Beperk de content op de homepage

1 Homepage moet betrouwbaar ogen
Elementen die bijdragen aan vertrouwen zijn:
• Korte kernboodschap (tagline) die duidelijk maakt wat de bezoeker mag verwachten.
• Consequente (top)navigatie
• Minimalistische, transparante homepage, essentie op één scherm
• Korte stukjes scanbare tekst in een groot front
• Grote plaatjes
• Opvallende contactmogelijkheid, liefst een groot telefoonnummer
• Glasheldere actieknop(pen) zonder uitleg of helptekst
• Bekende keurmerken
• Gebruikers geschreven reviews

2 Flash-animaties moeten doorbracht worden gebruikt
Nadeel: onzichtbaarheid op smarthphones en tablets, zoekmachines indexeren geen inhoud van de Flash

3 Goede taglines, uitleg overbodig
Een tagline is een korte tekst, meestal naast of direct bij het logo, waaruit in enkele woorden de toegevoegde waarde van de website blijkt.

4 Achtergrondinformatie hoort op de achtergrond
Achtergrondinformatie over de organisatie hoort niet opvallende op de homepage thuis. Een navigatieknop ‘over ons’ of iets dergelijks is prima. Webcontent gaat niet over wie of wat een organisatie doet of is, maar wat de bezoeker daaraan heeft.

5 Beperk de content op de homepage
Te veel informatie op een homepage zetten is een soort ‘pushcommunicatie’ in een ‘pullmedium’.

10.8 Content voor smartphones

Minder beelden, minder tekst, minder navigatie, direct duidelijk inhoud en snelheid zijn sleutelwoorden die bij mobiele content horen. Verder moeten telefoonnummers als telefoonnummers herkenbaar zijn, zodat de consument het nummer direct kan gebruikten om te bellen.
Content voor smartphones:
1 Aparte domeinnamen
Voordeel: voor de bezoeker de essentie direct goed zichtbaar
Nadeel: verschillende domeinnamen voor regulier en mobiel internet

Mogelijk om alleen een selectie uit de inhoud aan te bieden als de website benaderd wordt door een smartphone.

2 Aangepaste content en zoekvraag
Bij het maken van inhoud voor mobiele apparaten, wordt het nog veel belangrijker om te weten wat een bezoeker zoekt en alleen dat te presenteren.

Location based content maakt het mogelijk om in te spelen op de locatie waar iemand zich op dat moment bevindt.

10.9 Webcopy

Iemand die iets zoekt scant en speurt op het internet. De inhoud wordt gefilterd. Alleen het meest noodzakelijke wordt opgenomen. De zoekende mens wordt het snelst geïnformeerd via korte stukjes tekst.
Basisregels: korte confrontatieteksten, bestaan uit één tot vier regels, bevatten de essentie van de voordelen en bestaan uit korte zinnen van gemiddeld minder dan negen woorden per zin, afgesloten met een hyperlink die uitnodigt om verder te lezen.

Opmaak van een webtekst
1 Tekstbreedte: niet te breed, leest lastig
2 Lengte van de tekstblokken: lange teksten nodigen niet tot lezen uit tussen 7 tot 12 regels
3 Gebruik van tussenkopjes: lezer kan scannen
4 Lettertype: beperk je tot één kleur
5 Kleurgebruik: lichte achtergrond, consequent dezelfde kleur gebruiken

Inhoud van webtekst optimaliseren
Als webtekst begint met een belofte, een aanbod of een voordeel, dan roept dat direct vragen van de lezer op. Goede webtekst beperkt zich tot de antwoorden op de vragen. Schrijf wat de bezoeker wil lezen.

Streep tekst weg
Schrap inleidingen, informatie over de eigen organisatie.

Gebruik van opsommingen
• Trek aandacht
• Vormt een compacte samenvatting

Let bij het gebruik van opsommingen op:
• Zet aandachtspunten (bullets) voor de opsomzinnen
• Beperk het lijstje tot drie a vijf punten
• Houd elke zin op één regel

Gebruik vlotte moderne taal
Tekst wordt leesbaarder

Beperk het gebruik van lijdende vorm en hulpwerkwoorden van tijd
Beperk daarom ook het gebruik van hulpwerkwoorden (zullen, worden en kunnen) en vervoegingen daarvan

Vermijd zwakke woorden en uitdrukkingen
Eigenlijk en in principe, hopen, proberen, je best doen, binnenkort

Geen generalisaties: alles, iedereen, overal, altijd, niemand, nergens en nooit

Ontkenningen: geen, niet

Gebruik ‘sterke woorden’: gratis, u, uw, nieuw, persoonlijk, vertrouwelijk, nu, vandaag, tijdelijjk, snel, alleen voor.. , exclusief, bespaar, voor het eerst, eindelijk, uniek, hoe u…, win

10.10 Schrijven voor zoekmachines

Allereerst is het van belang op welke zoekwoorden je gevonden wilt worden.

Zoekwoorden kiezen
Trefwoorden
Pagerank: in Google.nl

Zoekmachinevriendelijk systeem
De meest websites worden onderhouden via een CMS. Dat CMS systeem moet het mogelijk maken om elke pagina zo te maken dat het voor de zoekmachines snel duidelijk is waarover de pagina gaat.
• Zoekwoorden achter de domeinnaam in de url zetten
• Zoekwoorden per pagina in de page title zetten. De page title is een superkorte regel boven de webpagina
• Zoekwoorden per pagina in de meta key description zetten. De meta key description is een korte omschrijving van de inhoud van een pagina, die door de zoekmachine getoond wordt bij de zoekresultaten.
• Headlines onderscheidend maken van bold tekst. Zoekmachines geven meer waarde aan tekst in een headline dan een bold tekst, dus een stukje tekst vet maken en dan als headline gebruiken is niet handig.

10.11 Landingspagina’s

Hoe beter de pagina aansluit bij de voorgaande link of advertentie, hoe soepeler de communicatie en dus ook hoe hoger de kans op conversie of het halen van andere doelen.

Soorten landingspagina’s

Naast conversiegerichte landingspagina’s bestaan er ook landingspagina’s die bedoeld zijn om beter gevonden te worden in de organische zoekresultaten van zoekmachines.
Er bestaan verschillende conversie gerichte landingspagina’s
• Landingspagina’s achter bannercampagnes
• Landingspagina’s achter zoekwoordenadvertenties
• Landingspagina’s achter e-mailcampagnes
• Landingspagina’s als responspagina voor offline campagnes

Bij landingspagina’s achter zoekwoordadvertenties, wordt het succes bepaald door de samenhang tussen door de bezoeker gebruikte zoekwoorden, de mate waarin de advertentie op die zoekterm ingaat, het logische vervolg van de propositie in de advertentie op de landingspagina en het gemak waarmee de bezoeker vervolgens kan reageren.

Zoekwoorden + Propositie + Landingspagina + Aanmeldproces + Klant = 100 %

Landingspagina’s optimaliseren op conversie
• Bezoekers scrollen nauwelijks
• Landingspagina’s die op één scherm passen scoren beter
• Bezoekers lezen steeds minder
• Informatie uit plaatjes, kopjes en stukjes tekst zijn voldoende om bezoekers te laten reageren.
• Mensen kijken graag naar mensen.
• Landingspagina’s met een beeld, liefst van een mens, scoren gemiddeld beter dan landingspagina’s zonder beeld. Belangrijk is uiteraard dat het beeld de boodschap versterkt.

Opvallende en duidelijke actieknop
De ‘call tot action button’ moet opvallen en direct duidelijk zijn.

Één propositie per landingspagina
Als bezoekers minder te kiezen hebben om op te klikken, wordt de kans dat ze op de actieknop klikken groter.

Dezelfde opmaak en navigatie als de reguliere website
Dit wordt versterkt doordat veel bedrijven hun website aanpassen aan succesvolle landingspagina’s.

Reguliere website gemakkelijk bereikbaar
Bezoekers stellen een ‘homebutton’ op prijs en willen dan het gevoel hebben op dezelfde website te blijven

Headline gelijk aan advertentie
Een headline die vrijwel identiek is als de advertentie waarop geklikt is, scoort doorgaans beter dan een afwijkende headline. Voor elke advertentie een aparte landingspagina is dus optimaal.

Weinig ‘afleiding’ of ‘exits’
Landingspagina’s met uitsluitend topnavigatie die beperkt is tot vier of vijf buttons, scoren vaak beter dan landingspagina’s met veel navigatiemogelijkheden.

Maximaal 250 woorden

Basisopmaak
• Topnavigatie met vier of knoppen
• Linkerkant een foto die een relatie heeft met het probleem of de behoefte van de bezoeker
• Opvallende headline die het beeld aanvult
• Subtitel van twee regels
• Tekstblokje van vier of vijf regels
• Rijtje voordelen (maximaal vijf)
• Rechtsonder een opvallende actiebutton

Vertrouwen
Naarmate een landingspagina meer vertrouwen wekt, neemt de conversie toe. Het opnemen van reviews, keurmerken en een privacy statement werkt positief.

Testen van landingspagina’s
Kan via Google.nl meerdere variabelen tegen elkaar testen

10.12 Veiligheid

Steeds meer bedrijven beschikken over klantgegevens. Klantgegevens vallen onder de privacywetgeving. Het is dus wettelijk verplicht deze gegevens optimaal te beveiligen.

De online marketeer kan het volgende aan veiligheid doen:
• Zich continu bewust zijn van de risico’s en leveranciers daarop aanspreken
• Erop toezien dat updates van de laatste versies van sites builder software geïnstalleerd is
• Zorgen dat klantengegevens in Nederland zijn opgeslagen, zodat de Nederlandse wetgeving geldt
• Het onderwerp beveiliging voortdurend op de agenda zetten tijdens gesprekken met IT, de hostingleverancier en de software- of (CMS-) leverancier.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s